Business Conference

LinkedIn

Miksi LinkedInissä kannattaa mainostaa?

Hyvin toimivat yrityksen omat kotisivut ovat nykymaailmassa perusedellytys. Kilpailu on kovaa joka alalla ja potentiaaliset asiakkaat valitsevat ne ostokanavat, jossa he löytävät vaivattomasti sen mitä etsivät.

 

Hyvin suunnitellulla kotisivulla voi erottua kilpailijoista positiivisesti. Ihmiset etsivät haluamaansa asiaa eri verkkosivuilta ja tästä syystä yrityksellä tulee olla toimivat kotisivut, jossa tiedot löytyvät vaivattomasti ja selkeästi, jotta asiakas jatkaa sivun käyttämistä. 

Yrityksen pitää tunnistaa tärkeimmät potentiaaliset asiakkaat ja luoda sisältöä, joka auttaa heitä silloin kun he niin haluavat. Sisältö on siis markkinoinnin tärkein väline. Hyvin toimivat yrityksen omat nettisivut tarjoavat tähän hyvän alustan. Sisältöä voi tuottaa yrityksen omaan blogiin tai sosiaalisen median tileihin, jotka ovat linkitetty yrityksen nettisivuihin. Ihmiset etsivät tietoa ja vastauksia ja yritykset jotka pystyvät niitä vaivattomasti antamaan ovat vahvoilla. Hyvin rakennetulla digimarkkinoinnilla voi erottua kilpailijoista positiivisesti, joka johtaa uusiin asiakkaisiin ja liidien nopeaan muuttamiseen kaupoiksi.

Ihmiset etsivät verkosta tietoa yrityksistä ja tuotteista ennen ostopäätösten tekoa. Vaikka henkilö ei ostaisikaan tuotetta tai palvelua, etsii hän silti tietoa siitä. Tästä syystä yrityksellä on hyvä olla verkkosivut, josta tietoa löytyy tarpeeksi. Verkkosivut myös parantavat kuvaa yrityksen luotettavuudesta ja pienikin yritys pystyy kilpailemaan isojen kanssa tasaväkisesti. Tämä korostaa entisestään nettisivujen tärkeyttä varsinkin pk-yrityksille.

Kenelle LinkedIn mainonta sopii?

Kotisivun ulkoasu kuuluu heijastaa yrityksesi toimialaa sekä luonnetta. Käytämme maailmanlaajuista Wix-ohjelmistoa, jolla saadaan luotua upeat, nykyaikaiset responsiiviset sivut palvelemaan asiakkaiden kaikkia tarpeita.  

Tyylikkäällä ulkonäöllä voidaan herättää kävijän kiinnostus mutta mielenkiintoisella ja hyödyllisellä sisällöllä pystytään pitämään kävijä sivuilla ja vierailemaan uudestaan.

LinkedIn mainonnan hinta

Kotisivujen hintaa määräytyy tehtävän työn määrästä. Hintaan vaikuttaa: 

- Sivujen määrä

- Tuotteiden määrä

- Laajennuksien/appien määrä

- Ylläpidon kesto

- Uutiskirjeen tekeminen 

Kaikkiin paketteihin kuuluu domainin rekisteröiminen, käyttöönotto koulutus ja vähintään kuukauden ylläpito-palvelu.

Hinnasto

Hinnat Alv. 0%

LinkedIn markkinointi

Esimerkkejä paketeista:

299€/kk

99€ työhön ja 200€ mainontaan

Mainonnan suunnittelu ja toteutus

Mainonnan alueellinen kohdennus

Mainoskampanja optimointi

Raportointi kuukausittain

599€/kk

199€ työhön ja 400€ mainontaan

Mainonnan suunnittelu ja toteutus
Mainonnan alueellinen kohdennus
Mainoskampanja optimointi
Raportointi kuukausittain